X

Sang MB cafe 26 Trần Bình Trọng DT 3x12m, nở hậu, P1, Quận 5

  • Quận/huyện: Quận 5
  • Đường/phường: 14 Trần Bình Trọng

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm