X

Shophouse Europe Hạ Long CĐT Sungroup CK 700tr, mua lại 130% sau 8 năm, NH cho vay 70% LS 0% 12T

  • Quận/huyện: Thành phố Hạ Long
  • Đường/phường: Bãi Cháy Hạ Long

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm