X

Tập đoàn Tuần Châu bắt tay Coteccons phát triển hàng loạt dự án Đảo Tuần Châu

  • Quận/huyện: Thành phố Hạ Long
  • Đường/phường: Tuần Châu

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm