X

THU HỒI NỢ XẤU NGÂN HÀNG PHÁT MÃI 10 NỀN ĐẤT +24P.TRỌ THỔ CƯ CẠNH KCN NHẬT, H.TRỢ VAY 60%

  • Quận/huyện: Thị Xã Thuận An
  • Đường/phường: An Phú 22 An Phú

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm