X

Tiếp tục có tranh cãi gay gắt giữa 2 khu chợ ở Hậu Lộc

  • Quận/huyện: Huyện Hậu Lộc
  • Đường/phường: Xã Minh Lộc

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm

Trang chuyên thổ cư Hà Nội: https://thocuhn.vn/