X

Trả nợ ngân hàng bán nhà gấp HXT, Trường Chinh , Tân Bình, chỉ 5.6 tỷ TL.

  • Quận/huyện: Quận Tân Bình

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm