Trung tâm Ba Đình, 3 bước ra Phố, 39m2, đang cho thuê 25tr.

  • Quận/huyện: Ba Đình

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm

Tự làm landing page miễn phí