X

Xưởng (500m2, 600m2, 800m2, 1.000m2) Kinh A, Trần Văn Giàu, Mai Bá Hương

  • Quận/huyện: Huyện Bình Chánh
  • Đường/phường: Kinh A

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm

Trang chuyên thổ cư Hà Nội: https://thocuhn.vn/