X

Thông tin môi giới

Môi giới bất động sản

Giới thiệu

Công ty Mizuki chuyên môi giới bất động sản thương mại tại Đà Nẵng: cho thuê văn phòng, toà văn phòng, cho thuê khách sạn kinh doanh, cho thuê mặt bằng kinh doanh, cho thuê căn hộ cao cấp,... Tất cả đều được thực hiện với quy trình minh bạch, pháp lý rõ ràng với danh sách hơn 300 mặt bằng tại Đà Nẵng.

Tất cả đều được thực hiện một cách nhanh chóng, công tâm và MIỄN PHÍ.