Thông tin môi giới

Môi giới bất động sản

Giới thiệu

Thông tin của tôi

  • Nhận đăng tin lên website, đặt lên top đầu trang miễn phí
  • Chuyển thông tin khách hàng về cho bạn nếu có khách hàng liên hệ
  • Bạn sẽ tư vấn và chốt sale với khách hàng
  • Nếu giao dịch với khách mình chuyển về thành công thì tỷ lệ như sau:
    • 1% nếu bạn là chính chủ nhà đất
    • Mình 3 bạn 7 nếu bạn là môi giới
  • Hợp tác cùng có lợi, liên hệ ngay 092 136 4624
Tự làm landing page miễn phí